Thuyet Trinh

0 lượt xem

1

0 lượt xem

Trái tim

0 lượt xem

Nghe cô kể truyện

0 lượt xem

Tặng các bác các cô cử chỉ yêu thương

0 lượt xem

Cử chỉ yêu thương

0 lượt xem

Cử chỉ yêu thương

0 lượt xem

Cử chỉ yêu thương

0 lượt xem

Cử chỉ yêu thương

0 lượt xem

Hăng say học tập

0 lượt xem

1

0 lượt xem

2

0 lượt xem

3

0 lượt xem

4

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6

0 lượt xem

7

0 lượt xem

8

0 lượt xem

9

0 lượt xem

10

0 lượt xem

Cùng nếm xem vị thế nào?

1 lượt xem

Cùng nếm xem vị thế nào?

0 lượt xem

Cùng nếm xem vị thế nào?

0 lượt xem

Đoán xem chúng có vị gì nhỉ?

0 lượt xem

Chúng ta thử xem có cảm nhận giống nhau không nhé

0 lượt xem

Chúng ta thử xem có cảm nhận giống nhau không nhé

0 lượt xem

Cậu thấy mùi gì?

0 lượt xem

Cậu thấy mùi gì?

0 lượt xem

Cậu thấy mùi gì?

0 lượt xem

Khởi động chút nào

0 lượt xem

a1

0 lượt xem

a2

0 lượt xem

bé Nhi

0 lượt xem

Tô tượng

0 lượt xem

Làm tranh các chú thỏ dễ thương

0 lượt xem

Cùng nặn tò he

1 lượt xem

Tạo hình sáng tạo

0 lượt xem

Tạo hình sáng tạo

0 lượt xem

Tạo hình sáng tạo

0 lượt xem

Tạo hình sáng tạo

0 lượt xem

A3

1 lượt xem

A3

0 lượt xem

CHỊ HẰNG TẶNG QUÀ CÁC BÉ

0 lượt xem

CÁC BÉ ĐÓN TRUNG THU

0 lượt xem

CÁC BÉ ĐÓN TRUNG THU

0 lượt xem

CÙNG MÚA HÁT ĐÓN CHỊ HẰNG

0 lượt xem

CÙNG MÚA LÂN SƯ

0 lượt xem

CÙNG MÚA LÂN SƯ 1

0 lượt xem

CÙNG MÚA LÂN SƯ 2

0 lượt xem

CÁC CHÚ SƯ TỬ NGỘ NGHĨNH

0 lượt xem

Âm nhạc

0 lượt xem

Bé chơi gia đình

0 lượt xem

Cùng nấu ăn

0 lượt xem

Chơi với các con số

0 lượt xem

Bé làm học sỹ

0 lượt xem

Cùng học toán nhé

0 lượt xem

Làm quen chữ cái

0 lượt xem

Bé yêu sách

0 lượt xem

Bé yêu sách

0 lượt xem

Cùng làm kỹ sư

0 lượt xem

Lớp A3

0 lượt xem

Lớp A2

0 lượt xem

Lớp A1

0 lượt xem

Lớp A4

0 lượt xem

Lớp B3

0 lượt xem

Lớp C2

0 lượt xem

Lớp C2

1 lượt xem

Lớp C3

0 lượt xem

Lớp D1

0 lượt xem

Lớp C1

0 lượt xem

in trang trí bàn tay

1 lượt xem

in trang trí bàn tay

0 lượt xem

in trang trí bàn tay

0 lượt xem

in trang trí bàn tay

0 lượt xem

in trang trí bàn tay

0 lượt xem

trò chơi bắc cầu

0 lượt xem

trò chơi bắc cầu

0 lượt xem

trò chơi bắc cầu

0 lượt xem

Tìm đường

0 lượt xem

Bé với đất nặn

0 lượt xem

5

0 lượt xem

Đảm bảo công tác phòng dịch

0 lượt xem

3

0 lượt xem

Phụ huynh kê khai phiếu đăng ký

0 lượt xem

21 3

0 lượt xem

20 3

0 lượt xem

19 3

0 lượt xem

1a 3

0 lượt xem

18 2

0 lượt xem

17 1

0 lượt xem

16 3

0 lượt xem

14 3

0 lượt xem

13 3

0 lượt xem

12 3

0 lượt xem

Ve Sinh Hanh Lang

7 lượt xem

Ve Sinh Lop Hoc B1

5 lượt xem

Ve Sinh Moi Truong Bep

0 lượt xem

Ve Sinh Moi Truong Lop

0 lượt xem

Ve Sinh Moi Truong

0 lượt xem

Lop A2 Luoc Khan Coc Tre

0 lượt xem

Luoc Khan Cho Tre

0 lượt xem

Luoc Khan Coc Cac Lop

0 lượt xem

Luoc Khan Coc

0 lượt xem

Say Khan Cho Tre

0 lượt xem

Chào năm mới 2021

3 lượt xem

AD02

1 lượt xem

AD03

1 lượt xem

AD04

0 lượt xem

AD05

0 lượt xem

AD06

0 lượt xem

AD07

1 lượt xem

AD08

0 lượt xem

AD09

0 lượt xem

AD10

1 lượt xem

Img 2650

5 lượt xem

Img 2653

3 lượt xem

Img 2654

1 lượt xem

Img 2655

1 lượt xem

Img 2657

0 lượt xem

Img 2659

1 lượt xem

Img 2660

0 lượt xem

Img 2661

0 lượt xem

Img 2663

0 lượt xem

Img 2664

1 lượt xem

Img 1682

10 lượt xem

Img 1644

1 lượt xem

Img 1646

0 lượt xem

Img 1647

0 lượt xem

Img 1649

2 lượt xem

Img 1651

0 lượt xem

Img 1654

0 lượt xem

Img 1657

0 lượt xem

Img 1658

0 lượt xem

Img 1659

1 lượt xem

Img 1485

9 lượt xem

Img 1486

2 lượt xem

Img 1487

1 lượt xem

Img 1488

3 lượt xem

Img 1489

0 lượt xem

Img 1490

0 lượt xem

Img 1478

0 lượt xem

Img 1479

1 lượt xem

Img 1480

2 lượt xem

Img 1481

0 lượt xem

Beauty 1589187145844

8 lượt xem

Beauty 1589187153999

1 lượt xem

Beauty 1589187170204

0 lượt xem

Beauty 1589187224764

0 lượt xem

Beauty 1589187431620

0 lượt xem

Beauty 1589187434106

0 lượt xem

Beauty 1589187461763

1 lượt xem

Beauty 1589187476724

0 lượt xem

Beauty 1589187487846

1 lượt xem

Beauty 1589187513421

0 lượt xem

Tô số, đôi bàn tay

2 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

1 lượt xem

B2

1 lượt xem

B2

2 lượt xem

Img 0163

6 lượt xem

Img 0164

0 lượt xem

Img 0165

0 lượt xem

Img 0166

0 lượt xem

Img 0168

0 lượt xem

Img 0170

0 lượt xem

Img 0173

0 lượt xem

Img 0174

0 lượt xem

Img 0175

0 lượt xem

Img 0135

1 lượt xem

Img 4961

2 lượt xem

Img 4962

0 lượt xem

Img 4963

0 lượt xem

Img 4964

0 lượt xem

Img 4966

0 lượt xem

Img 4967

0 lượt xem

Img 4968

0 lượt xem

khử khuẩn bằng cloramin B

0 lượt xem

Img 1427

0 lượt xem

Img 1428

0 lượt xem

B4

5 lượt xem

B3

2 lượt xem

B2

3 lượt xem

C3

2 lượt xem

D2

1 lượt xem

A4

0 lượt xem

B1

1 lượt xem

C2

0 lượt xem

C1

5 lượt xem

Tham luận của đồng chí Trần Thị Thảo

2 lượt xem

Tổ trưởng các tổ lên ký quy ước

1 lượt xem

Tổ trưởng các tổ lên ký quy ước

1 lượt xem

Đ/c Ngô Thị Lan phát biểu trong hội nghị

1 lượt xem

Img 1113

15 lượt xem

Img 1064

2 lượt xem

Img 1077

3 lượt xem

Img 1078

0 lượt xem

Img 1079

3 lượt xem

Img 1081

1 lượt xem

Img 1087

1 lượt xem

Img 1095

1 lượt xem

Img 1058

3 lượt xem

Img 1060

3 lượt xem

46913286 433108950555674 5484286127294644224 N

9 lượt xem

46935107 1147180038773985 8913301331096109056 N

0 lượt xem

46845678 208604753363918 8643650584034934784 N

0 lượt xem

46894991 325033018228226 6531659536451764224 N

1 lượt xem

46869784 1960374150665034 8393517710260043776 N

0 lượt xem

46853202 340787530041380 8000122414165917696 N

1 lượt xem

46837485 918882331643280 7142993761046364160 N

0 lượt xem

46822482 262185284655403 3578464749848887296 N

0 lượt xem

46807081 300850877193280 8644007139334946816 N

0 lượt xem

46804254 183238422630487 5835007410019762176 N

2 lượt xem

Dsc00107

11 lượt xem

Dsc00092

1 lượt xem

Dsc00093

1 lượt xem

Dsc00094

0 lượt xem

Dsc00095

0 lượt xem

Dsc00098

0 lượt xem

Dsc00101

0 lượt xem

Dsc00103

0 lượt xem

Dsc00105

0 lượt xem

Dsc00176

1 lượt xem

Img 7250

7 lượt xem

Img 7247

2 lượt xem

Img 7253

0 lượt xem

Img 7256

0 lượt xem

Img 7258

0 lượt xem

Img 7248

0 lượt xem

Img 7246

1 lượt xem

Img 7252

1 lượt xem

A2.1

11 lượt xem

CM

3 lượt xem

TT

0 lượt xem

A2.2

2 lượt xem

A4

0 lượt xem

A3.1

0 lượt xem

A1.1

0 lượt xem

A1.2

0 lượt xem

A3.2

0 lượt xem

LB

0 lượt xem

Dsc03487

8 lượt xem

Dsc01706

2 lượt xem

Dsc03439

2 lượt xem

Dsc00728

5 lượt xem

Khoi C

5 lượt xem

C2

2 lượt xem

Dsc03510

1 lượt xem

Dsc07184

1 lượt xem

Dsc07431

2 lượt xem

Dsc07498

2 lượt xem

tổng kết năm học 2017- 2018

5 lượt xem

A2

2 lượt xem

Dsc09050

0 lượt xem

Dsc08983

2 lượt xem

Dsc09006

0 lượt xem

Dsc08972

0 lượt xem

Dsc09066

0 lượt xem

Dsc09131

3 lượt xem

Dsc09084

0 lượt xem

Dsc09079

3 lượt xem

Dsc08010

8 lượt xem

Dsc07995

1 lượt xem

Img 3089

1 lượt xem

Img 1619

0 lượt xem

Img 0925

1 lượt xem

Img 0924

1 lượt xem

Img 0911

0 lượt xem

Img 0212

1 lượt xem
Liên hệ với chúng tôi


Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay375
 • Tháng hiện tại17,534
 • Tổng lượt truy cập518,340
Album ảnh nổi bật
 • tổng kết năm học 2017- 2018
 • A2
 • Dsc09050
 • Dsc08983
 • Dsc09006

Xem thêm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây